Εργαστήριο upcycling (άμεσης ανακύκλωσης) με τους Fat Cut / / Upcycling (direct recycling) workshop by the Fat Cut Upcycling Group

fatcuts

Ένας Trashformer λίγο πριν κατακτήσει τον κόσμο

Σάββατο 2 Απριλίου 13.00-17.00

Κόστος συμμετοχής: Ελεύθερο & προαιρετικό

(Please, scroll down for English)

Η ομάδα Fat Cut Upcycling θα μας διδάξει πως φτιάχνονται ποτήρια του κοκτέιλ από μπουκάλια μπύρας, οι θρυλικοί και ανυπέρβλητοι trashformers και το πιο σημαντικό: πως να φτάχνουμε μπρικέτες για τη σόμπα (καύσιμη ύλη) από χαρτοπολτό και πριονίδια !

H ΟΜΑΔΑ FAT CUT UPCYCLING

Η ομάδα Fat Cut Upcycling, είναι ένα συμμετοχικό δίκτυο οριζόντιας δομής με νομική μορφή κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.).

Πειραματίζεται, δημιουργεί και μεταποιεί μέσω της άμεσης ανακύκλωσης – upcycling* φαινομενικά άχρηστα αντικείμενα, προκειμένου να τους προσδώσει μεγαλύτερη βιωσιμότητα και να τα μετατρέψει σε χρηστικά προϊόντα ή εκπαιδευτικά παιχνίδια. Παράλληλα η ομάδα αποτελεί ένα ανοιχτό εργαστήριο ιδεών και τεχνογνωσίας που διατίθεται ελεύθερα στον καθένα, δίνοντας λύση σε καθημερινές ανάγκες.

Χαρτοκούτες, εφημερίδες, πλαστικές σακούλες, παλέτες, καπάκια, πόρτες και παράθυρα, μικροσκόπια εώς θερμοσίφωνες και άλλα «σκουπίδια», μετά από επεξεργασία, αναβάλλουν το ραντεβού τους με τη χωματερή και αυξάνουν το μέσο όρο ζωής τους. Κάπως έτσι, αποσυμφορίζουμε τον ήδη υπερμεγέθη όγκο σκουπιδιών και μειώνουμε το ενεργειακό κόστος της κατανάλωσης γνωρίζοντας ότι ακόμα και η παραδοσιακή ανακύκλωση (όπως την ξέρουμε σήμερα) δεν φείδεται εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Λειτουργούν ήδη  3 έτη, μέσα στο οποία έχουν πραγματοποιήσει εργαστήρια για την επανοικειοποίηση πρώτων υλών που πετιούνται. Στα εργαστήρια αυτά ασχολούνται με τη κατασκευή οικολογικών σομπών, ποτηριών, πρεσών για καύσιμο πέλετ και εκπαιδευτικών παιχνιδιών μεταξύ πολλών άλλων. Επίσης στην ίδια φιλοσοφία και λογική, έχουν εκδόσει το πρώτο τεύχος μιας σειράς κόμικ απο σκουπίδια (Trashformers), έχουμε συμμετάσχει και πραγματοποιήσει εκθέσεις, εκδηλώσεις και περιοδείες σε Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία, με όχημα ενα upcycled ιστιοφόρο (Mystic Blue Eco-Sailing).

*ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ UPCYCLING

Είναι η διαδικασία κατά την οποία, πεταμένα υλικά ή χαλασμένα προϊόντα μεταποιούνται σε νέα υλικά και προϊόντα καλύτερης ποιότητας ή οικολογικής αξίας. Η πρώτη φορά που καταγράφτηκε ο όρος upcycling ήταν από τον Reiner Pilz σε ένα άρθρο του Thorton Kay από το Salvo το 1994. Ο όρος upcycling, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει υπερκύκλωση, ήταν τίτλος του βιβλίου του γερμανού Gunter Pauli το 1996.

Το Downcycling είναι η συμβατική ανακύκλωση, δηλαδή η διαδικασία μεταποίησης υλών και προϊόντων σε νέα υλικά κατώτερης ποιότητας, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις εργοστασιακές εκπομπες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα.

Το Upcycling, αντίθετα, χρησιμοποιεί εξ’ολοκλήρου το προϊόν, είτε καθιστώντας το εκ νέου χρήσιμο, είτε προσδίδοντάς του νέα ιδιότητα και αξία, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και τις εκπομπές ρύπων και αυξάνοντας την εφευρετικότητα και την δημιουργικότητα του ανθρώπου.

https://www.facebook.com/pages/Fatcut-Upcycling/130152813860547

https://fatcutupcycling.wordpress.com/

______________________________________________

fatcuts

A Trashformer, right before he conquers the world

Saturday 2 April 13:00-17:00

Participation fee: free & optional

The Fat Cut Upcycling group will teach us how you can make cocktail glasses from beer bottles, the legendary and insurmountable Trashformers and more importantly: how you can make briquettes for the stove (fuel) out of pulp and sawdust!

THE FAT CUT UPCYCLING GROUP

The Fat Cut Upcycling Group is a participative network which bases its function on a horizontal structure and is legally introduced as a Social Cooperative Enterprise.

The Fat Cut Upcycling Group creates and processes through direct recycling – upcycling * objects that seem useless , in order to add to them higher sustainability and to transform them into useful products or educational games . At the same time, the group is an open laboratory of ideas and expertise that are freely disposed to everyone, offering solutions to daily needs.

Cardboard , newspapers , plastic bags , pallets , lids , doors and windows , microscopes, heaters and other » garbage » after adequate processing, postpone their appointment with the landfill and increase their average life expectancy . On that way not only the already oversized garbage volume is decongested, but also the energy cost of consumption is reduced, knowing that even traditional recycling (as we know it today) is not carbon dioxide’ s emissions free.

The Fat Cut Upcycling Group exists 3 years already, during which they have been holding workshops for reclaiming raw materials that otherwise would go to waste. These workshops deal with the construction of ecological stoves, cups, presses for pellet fuel and educational games among many others. Also in the same philosophy and logic, they have published the first issue of a series of comic of garbage (Trashformers) and they have participated and hold exhibitions, events and tours in Greece , Italy and France, using as their vehicle an upcycled sailboat (Mystic Blue Eco-Sailing).

*A FEW WORDS ABOUT UPCYCLING

Upcycling is the procedure by which discarded materials or damaged products are processed into new materials and products of a better quality or ecological value . The first reference of the term upcycling was by Reiner Pilz in an article by Kay Thorton Salvo in 1994. The upcycling concept was the title of the German book written by Gunter Pauli in 1998.

Downcycling is the conventional recycling i.e. the material’ s and product’ s manufacturing process into new materials of lower-quality, which is followed by increased factory emissions of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere.

Upcycling, on the other hand, uses the whole product, either by making it useful again or by giving it a new dimension and value, which results in reducing energy costs and emissions and increasing ingenuity and human creativity.

https://www.facebook.com/pages/Fatcut-Upcycling/130152813860547

https://fatcutupcycling.wordpress.com/

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s