Εργαστήριο upcycling (άμεσης ανακύκλωσης) με τους Fat Cut / / Upcycling (direct recycling) workshop by the Fat Cut Upcycling Group

fatcuts

Ένας Trashformer λίγο πριν κατακτήσει τον κόσμο

Σάββατο 2 Απριλίου 13.00-17.00

Κόστος συμμετοχής: Ελεύθερο & προαιρετικό

(Please, scroll down for English)

Η ομάδα Fat Cut Upcycling θα μας διδάξει πως φτιάχνονται ποτήρια του κοκτέιλ από μπουκάλια μπύρας, οι θρυλικοί και ανυπέρβλητοι trashformers και το πιο σημαντικό: πως να φτάχνουμε μπρικέτες για τη σόμπα (καύσιμη ύλη) από χαρτοπολτό και πριονίδια !

H ΟΜΑΔΑ FAT CUT UPCYCLING

Η ομάδα Fat Cut Upcycling, είναι ένα συμμετοχικό δίκτυο οριζόντιας δομής με νομική μορφή κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.).

Πειραματίζεται, δημιουργεί και μεταποιεί μέσω της άμεσης ανακύκλωσης – upcycling* φαινομενικά άχρηστα αντικείμενα, προκειμένου να τους προσδώσει μεγαλύτερη βιωσιμότητα και να τα μετατρέψει σε χρηστικά προϊόντα ή εκπαιδευτικά παιχνίδια. Παράλληλα η ομάδα αποτελεί ένα ανοιχτό εργαστήριο ιδεών και τεχνογνωσίας που διατίθεται ελεύθερα στον καθένα, δίνοντας λύση σε καθημερινές ανάγκες.

Χαρτοκούτες, εφημερίδες, πλαστικές σακούλες, παλέτες, καπάκια, πόρτες και παράθυρα, μικροσκόπια εώς θερμοσίφωνες και άλλα «σκουπίδια», μετά από επεξεργασία, αναβάλλουν το ραντεβού τους με τη χωματερή και αυξάνουν το μέσο όρο ζωής τους. Κάπως έτσι, αποσυμφορίζουμε τον ήδη υπερμεγέθη όγκο σκουπιδιών και μειώνουμε το ενεργειακό κόστος της κατανάλωσης γνωρίζοντας ότι ακόμα και η παραδοσιακή ανακύκλωση (όπως την ξέρουμε σήμερα) δεν φείδεται εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Λειτουργούν ήδη  3 έτη, μέσα στο οποία έχουν πραγματοποιήσει εργαστήρια για την επανοικειοποίηση πρώτων υλών που πετιούνται. Στα εργαστήρια αυτά ασχολούνται με τη κατασκευή οικολογικών σομπών, ποτηριών, πρεσών για καύσιμο πέλετ και εκπαιδευτικών παιχνιδιών μεταξύ πολλών άλλων. Επίσης στην ίδια φιλοσοφία και λογική, έχουν εκδόσει το πρώτο τεύχος μιας σειράς κόμικ απο σκουπίδια (Trashformers), έχουμε συμμετάσχει και πραγματοποιήσει εκθέσεις, εκδηλώσεις και περιοδείες σε Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία, με όχημα ενα upcycled ιστιοφόρο (Mystic Blue Eco-Sailing).

*ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ UPCYCLING

Είναι η διαδικασία κατά την οποία, πεταμένα υλικά ή χαλασμένα προϊόντα μεταποιούνται σε νέα υλικά και προϊόντα καλύτερης ποιότητας ή οικολογικής αξίας. Η πρώτη φορά που καταγράφτηκε ο όρος upcycling ήταν από τον Reiner Pilz σε ένα άρθρο του Thorton Kay από το Salvo το 1994. Ο όρος upcycling, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει υπερκύκλωση, ήταν τίτλος του βιβλίου του γερμανού Gunter Pauli το 1996.

Το Downcycling είναι η συμβατική ανακύκλωση, δηλαδή η διαδικασία μεταποίησης υλών και προϊόντων σε νέα υλικά κατώτερης ποιότητας, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις εργοστασιακές εκπομπες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα.

Το Upcycling, αντίθετα, χρησιμοποιεί εξ’ολοκλήρου το προϊόν, είτε καθιστώντας το εκ νέου χρήσιμο, είτε προσδίδοντάς του νέα ιδιότητα και αξία, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και τις εκπομπές ρύπων και αυξάνοντας την εφευρετικότητα και την δημιουργικότητα του ανθρώπου.

https://www.facebook.com/pages/Fatcut-Upcycling/130152813860547

https://fatcutupcycling.wordpress.com/

______________________________________________

fatcuts

A Trashformer, right before he conquers the world

Saturday 2 April 13:00-17:00

Participation fee: free & optional

The Fat Cut Upcycling group will teach us how you can make cocktail glasses from beer bottles, the legendary and insurmountable Trashformers and more importantly: how you can make briquettes for the stove (fuel) out of pulp and sawdust!

THE FAT CUT UPCYCLING GROUP

The Fat Cut Upcycling Group is a participative network which bases its function on a horizontal structure and is legally introduced as a Social Cooperative Enterprise.

The Fat Cut Upcycling Group creates and processes through direct recycling – upcycling * objects that seem useless , in order to add to them higher sustainability and to transform them into useful products or educational games . At the same time, the group is an open laboratory of ideas and expertise that are freely disposed to everyone, offering solutions to daily needs.

Cardboard , newspapers , plastic bags , pallets , lids , doors and windows , microscopes, heaters and other » garbage » after adequate processing, postpone their appointment with the landfill and increase their average life expectancy . On that way not only the already oversized garbage volume is decongested, but also the energy cost of consumption is reduced, knowing that even traditional recycling (as we know it today) is not carbon dioxide’ s emissions free.

The Fat Cut Upcycling Group exists 3 years already, during which they have been holding workshops for reclaiming raw materials that otherwise would go to waste. These workshops deal with the construction of ecological stoves, cups, presses for pellet fuel and educational games among many others. Also in the same philosophy and logic, they have published the first issue of a series of comic of garbage (Trashformers) and they have participated and hold exhibitions, events and tours in Greece , Italy and France, using as their vehicle an upcycled sailboat (Mystic Blue Eco-Sailing).

*A FEW WORDS ABOUT UPCYCLING

Upcycling is the procedure by which discarded materials or damaged products are processed into new materials and products of a better quality or ecological value . The first reference of the term upcycling was by Reiner Pilz in an article by Kay Thorton Salvo in 1994. The upcycling concept was the title of the German book written by Gunter Pauli in 1998.

Downcycling is the conventional recycling i.e. the material’ s and product’ s manufacturing process into new materials of lower-quality, which is followed by increased factory emissions of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere.

Upcycling, on the other hand, uses the whole product, either by making it useful again or by giving it a new dimension and value, which results in reducing energy costs and emissions and increasing ingenuity and human creativity.

https://www.facebook.com/pages/Fatcut-Upcycling/130152813860547

https://fatcutupcycling.wordpress.com/

Advertisements

Εργαστήριο «Που την είδες την τέχνη;» με την Ελευθερία Σωτηροπούλου // Workshop by Eleftheria Sotiropoulou «Art? What art?»

(Please, scroll down for English)

Ο ρόλος της οικειοποίησης και της αναφοράς στη σύγχρονη τέχνη.

DaliMonaLisa

Αυτοπροσωπογραφία του Σαλβαντόρ Νταλί ως Μόνα Λίζα (1954)

Σάββατο 2 Απριλίου 14.00-17.30

Κόστος συμμετοχής: Ελεύθερο & προαιρετικό

Το Αναγεννησιακό πρωτότυπο έργο «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι και η πρώτη του οικειοποίησή του από τον ντανταϊστή καλλιτέχνη Μαρσέλ Ντυσάν θα σταθούν η αφορμή να ερευνήσουμε μια σειρά από ρεπλίκες Τζοκόντες, περιδιαβαίνοντας καλλιτεχνικά κινήματα, όπως ο σουρεαλισμός, η pop art, η street art και άλλες εκφάνσεις της σύγχρονης κουλτούρας, όπως αυτές φανερώνονται σε κινούμενα σχέδια και διαφημίσεις. Συζητώντας το σκοπό της κάθε δημιουργίας και την ανάγνωσή της στο εκάστοτε πλαίσιο, θα επιχειρήσουμε ν’ ανιχνεύσουμε τους τρόπους με τους οποίους το νόημα ενός έργου δέχεται επιδράσεις στο πέρασμα του χρόνου. Σκοπός μας να ερευνήσουμε μια έννοια της σύγχρονης κουλτούρας, αλλά και να δημιουργήσουμε επικοινωνώντας ένα νέο διαπολιτισμικό μήνυμα κάπου ανάμεσα στο αυθεντικό έργο και το δικό μας.

Ένα εικαστικό εργαστήριο για αρχάριους με άξονες στην αισθητική, την ιστορία τέχνης, την κριτική θεώρηση της τέχνης με σκοπό τη δημιουργία.

***Η Ελευθερία Σωτηροπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και αποφοίτησε με άριστα το 2009. Ειδικεύτηκε στις Γραφικές Τέχνες – Τυπογραφία & Τέχνη του Βιβλίου και ολοκλήρωσε τον κύκλο μαθημάτων διδασκαλίας της Τέχνης. Από το 2012 παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Έχει εκθέσει σε ποικίλους χώρους—Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Τεχνόπολη, Μουσείο Μπενάκη, Γαλλικό Ινστιτούτο, Bios, The Art Foundation, ΚΟΔΡΑ, Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου κ.α.—και η δουλειά της έχει δημοσιευθεί σε αντίστοιχους καταλόγους.

Έχει εκπονήσει πλήθος εργασιών γραφικού σχεδιασμού σε ποικίλα μέσα. Έργα της έχουν επιλεχθεί για την οπτική ταυτότητα της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης (2007) και την αντίστοιχη καμπάνια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Έχουν τιμηθεί: με το 1ο βραβείο ΕΒΓΕ που απονεμήθηκε στην ΑΣΚΤ για το «Ημερολόγιο ‘08» (2009) και με έπαινο για την κοινωνική καμπάνια «Οδική Συμπεριφορά & Ευγένεια στο Δρόμο» του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς (2009).

Από το 2012 αναλαμβάνει την διενέργεια εικαστικών εργαστηρίων, που απευθύνονται σε παιδιά (προσχολική – πρωτοβάθμια) καθώς και σε ενηλίκους.

______________________________________________

The role of appropriation and reference in contemporary art.

DaliMonaLisa

Salvador Dali’ s self-portrait as Mona Lisa (1954)

Saturday 2 April 14.00-17.30

Participation fee: free & optional

The Renaissance’ s original work << Mona Lisa>> by Leonardo da Vinci and its first appropriation by the Dada artist Marchel Duchamp will set the motive to investigate a series of Gioconda’ s reproductions, strolling art movements such as surrealism, the pop art, the street art and other aspects of contemporary culture, such as those disclosed in cartoons and commercials.

Discussing the purpose of each creation and its reading inthe current context, we shall attempt to trace the ways in which the meaning of a work is influenced over time . We aim to investigate a concept of modern culture , but also to be creative by communicating a new intercultural message, somewhere between the original work and ours.

<< Is that art for you? >> is an artistic workshop for beginners with three axis, aesthetics, art history and critical viewing of art, which aims to creation.

Eleftheria Sotiropoulou was born in Athens. She studied painting at the Fine Arts School and graduated with honors in 2009. She specialized in Graphic Arts – Printing & Book Art, and completed the cycle of teaching art courses. From 2012 she attends the postgraduate program » Graphic Arts – Multimedia» of the Greek Open University.

She has exhibited in various places – Museum of Cycladic Art, Technopolis of Athens, Benaki Museum, French Institute, Bios, The Art Foundation, KODRA, Technology Park of Lavrio , etc. – and her work has been published in the respective lists.

She has conducted numerous graphic design wessays in a variety of media. Her work has been selected for the visual identity of the International Day of Poetry (2007) and the corresponding campaign in public transport by the National Book Centre. It has been honored with the first prize EBGE, awarded in Athens School of Fine Arts (ASFA) for «Diary of ’08 » (2009) and with a praise for the social campaign «Road Behavior & Courtesy on the Road » from the Road Safety Institute Panos Mylonas (2009).

Since 2012, she undertakes the conducting of art workshops for children (preschool-primary) and also for adults.

Σεμινάριο Θεατρικού Clown με τους Francisco Brito και Νάντια Καβουλάκου //»Theatrical CLown» Seminar by Francisco Brito and Nadia Kavoulakou

(Please, scroll down for English)

Σάββατο 2 Απριλίου 13.00-17.00

Κόστος συμμετοχής: Ελεύθερο & προαιρετικό

Ο clown έρχεται από μια άγνωστη μακρινή χώρα για να μας χαρίσει γέλιο και ποίηση. Κοιτά τον κόσμο με μάτια αθώα, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όλα μπορούν να αναποδογυρίσουν κι αυτό είναι πολύ διασκεδαστικό. Ζει με απλότητα και ελευθερία που δεν αγωνιά για επιτυχία. Αντίθετα, αποδέχεται κι αγαπά την αποτυχία, τα λάθη και τις αδυναμίες του: είναι τα εργαλεία του για να κάνει τους ανθρώπους να γελάνε.

Ο clown αγαπά αληθινά χωρίς διακρίσεις και όρια.

Ο μοναδικός και ιδιαίτερος clown που κρύβεται μέσα στον καθένα μας θα μπορέσει να αποκαλυφθεί, όταν αφήσουμε την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας και ανοίξουμε την καρδιά μας. Όταν χωρίς έτοιμες σκέψεις παραδοθούμε στο παιχνίδι με την ελαφρότητα και τη χαρά ενός παιδιού, για να προσφέρουμε ό,τι πιο φωτεινό και αγνό έχουμε μέσα μας: την καρδιά ενός clown . Στο σεμινάριο αυτό πάνω απ’όλα θα παίξουμε και θα γελάσουμε με την καρδιά μας. Μέσα από ομαδικά παιχνίδια και ασκήσεις χαλάρωσης, συγκέντρωσης και εμπιστοσύνης θα δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα μας βοηθήσει να νιώσουμε άνετα, ώστε να απελευθερώσουμε μπροστά στους άλλους τον αυθορμητισμό, την αλήθεια μας και την εσωτερική μας “τρέλα”.

Έπειτα, φορώντας την κόκκινη μύτη (την πιο μικρή μορφή μάσκας), θα έρθουμε σε μια πρώτη επαφή με τον κόσμο του κλόουν, τον κώδικα, την καρδιά και τη λογική του. Αυτοσχεδιάζοντας μέσα από απλές ασκήσεις και τεχνικές κλόουν, θα εξερευνήσουμε τις ιδιαιτερότητες, τη φαντασία και το χιούμορ του πνεύματος, του σώματος και της φωνής μας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε θα ήθελε να αναμετρηθεί με την πρόκληση να έρθει ξανά σε επαφή με την κρυμμένη αθωότητά του.

 Διδασκαλία: Francisco Brito και Νάντια Καβουλάκου

O Francisco Brito σπούδασε θέατρο στη δραματική σχολή του Philippe Gaulier. Στην πορεία του συνάντησε τον δάσκαλο Tapa Sudana (Θέατρο και μάσκα) και παρακολούθησε τα σεμινάριά του για αρκετά χρόνια. Αυτή η συνάντηση υπήρξε καθοριστική στη συνέχειά του ως ηθοποιός. Το 1997 ίδρυσε την ομάδα Baruti. Με αυτή την ομάδα ταξιδεύει δίνοντας παραστάσεις σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Από το 2008 είναι καλλιτεχνικός διευθυντής στο Διεθνές Φεστιβάλ κουκλοθέατρου στα Κανάρια Νησιά, Ισπανία, και από το 2013 καλλιτεχνικός διευθυντής στο Διεθνές Φεστιβάλ κουκλοθέατρου στην Αθήνα.

Το 2003 δίδαξε για πρώτη φορά την τεχνική του θεατρικού κλόουν. Για τα επόμενα χρόνια είχε την ευκαιρία να μοιραστεί τη διδασκαλία με την Νάντια Καβουλάκου, δημιουργώντας έτσι κάτι πιο ολοκληρωμένο, που δίνει στο μαθητή δύο συμπληρωματικές και διαφορετικές όψεις του ίδιου θέματος, κάνοντας πιο αποτελεσματικό το σεμινάριο.

H Νάντια Καβουλάκου είναι απόφοιτος της δραματικής σχολής «Αρχή» της Νέλλης Καρρά και της διεθνούς σχολής θεάτρου Ecole Philippe Gaulier στο Παρίσι, όπου γνώρισε και αγάπησε τον θεατρικό clown. Πρόσφατα εκπαιδεύτηκε επίσης με τον Eric de Bont.
Εργάζεται στο θέατρο ως ηθοποιός από το 2001. Ιδρυτικό μέλος της ομάδας Aller-Retour-Theatre. Έχει σκηνοθετήσει τις παραστάσεις «Αγκαλιά» (μαζί με τον Θάνο Πρίτσα) και «aller-retour». Από το 2013 εμφανίζεται με τις Αδέσποτες Σκύλες. Έχει διδάξει κίνηση για τον ηθοποιό στην Ecole Philippe Gaulier και κίνηση και υποκριτική στο εργαστήρι θεάτρου δρόμου του θιάσου Παντούμ, καθώς και σε αυτόνομα σεμινάρια. Διδάσκει την τέχνη του clown από το 2008 μαζί με τον Francisco Brito.

______________________________________________

Saturday 2 April 13.00-17.00

Participation fee: free & optional

The clown comes from an unknown, distant country to give us laughter and poetry. He looks at the world with innocent eyes, he doesn’ t take anything for granted. Everything can turn over and this is a great source of fun. He lives with simplicity and freedom and is not anxious for success. Instead, he accepts and loves failure, mistakes and weaknesses, which are his tools to make people laugh .

The clown loves truly without discriminations and boundaries.

The unique and special clown that lies within each one of us will be able to reveal himself, when we let the idea of ourselves behind us and open our hearts. When, without pre cut thoughts, we surrender to the play with the lightness and joy of a child, so as to offer what it is the brightest and purest within us, which is no other than the heart of a clown. In this seminar, above all, we will play and laugh with our hearts. Through group games and relaxation, concentration and confidence exercises we will create an environment that will help us feel comfortable, in order to release in front of the others our spontaneity, our truth and our inner «madness».

Then, wearing the red nose ( the smallest form of mask), we will have a first contact with the world of the clown, his code, heart and logic. Improvising through simple exercises and clown techniques, we will explore the specificities, imagination and sense of humor of our spirit, body and voice.

The seminar addresses to anyone who would like to confront the challenge to come in contact with his hidden innocence.

Teaching by: Fracisco Brito & Nadia Kavoulakou

Francisco Brito studied drama at the drama school of Philippe Gaulier. Along the way he met the teacher Tapa Sudana ( Theatre and Mask) and attended his seminars for several years. This meeting was decisive in his route as an actor. In 1997 he founded Baruti group. With this group he travels, performing at festivals around the world. Since 2008 and 2013 he is the artistic director of the International Puppet Festival in the Canary Islands (Spain) and in Athens, respectively.

In 2003 he taught for the first time the art of theatrical clown. For the proceeding years he had the opportunity to share teaching with Nadia Kavoulakou, thus creating something more complete, which gives the student two complementary and different sides of the same issue and makes the seminar more efficient.

Nadia Kavoulakou graduated from the Nelli Karra’ s Drama School «Archi» and the international theater school Ecole Philippe Gaulier in Paris, where she met with the theatrical clown and loved him. Recently she also trained by the side of Eric de Bont.

She works in theater as an actor since 2001. She is a founding member of Aller-Retour-Theatre Group. She has directed the plays «Arms» (with Thanos Pritsas) and «aller-retour». Since 2013 she appears on stage with the group Athespotes Skiles». She has taught ‘’movement for the actor’’ in the Ecole Philippe Gaulier and movement and acting at the Street Theater workshop of the troupe Pandoum and in autonomous seminars. Since 2008 she teaches the art of clown with her colleague Francisco Brito.

 

Γνωμικό

Communitism Vol. 1 : Ξεκινώντας…//Communitism Vol. I: getting started…

(please, scroll down for English)

Η πρώτη εκδήλωση του Communitism θα γίνει στις 2-3 Απριλίου, στο νεοκλασικό κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Παραμυθίας 15 & Σαλαμίνος 57 στο Μεταξουργείο. Θα αποτελείται από τέσσερα μέρη: εργαστήρια, ανοιχτή συζήτηση, έκθεση και φυσικά, ένα πάρτυ.

Στόχοι

Η εκδήλωση θα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα, ως προς την ιδέα και το ίδιο το κτίριο. Θα προσκαλέσουμε το τοπικό κοινό στο κτίριο μας, δίνοντάς του την δυνατότητα να το ανακαλύψει και να οραματιστεί την ιδέα της αναβίωσης του.

Τα εργαστήρια θα μας φέρουν σε επαφή με την δημιουργική διαδικασία, καθιστώντας μας ‘καλλιτέχνες’ για δύο μέρες. Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν το Σάββατο και την Κυριακή θα εκθέσουν τα εργα τους δίπλα σε έργα καλλιτεχνών που στηρίζουν το σκοπό μας. Νέοι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν την δουλειά τους. Η ανοιχτή συζήτηση θα είναι μια ευκαιρία να παρουσιαστεί το πρότζεκτ και να συζητηθούν ζητήματα συντήρησης των κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό όλοι μας: ιδιοκτήτες, κοινότητες και πολιτεία. Το πάρτυ και η παρουσίαση των έργων που θα έχουν δημιουργηθεί, θα έχουν σα στόχο την συγκέντρωση πόρων, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα.

Πρόγραμμα

Σάββατο 02.04.2016

Τα τρία εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν παράλληλα κατά τη διάρκεια της ημέρας στους χώρους του κτιρίου (12.00- 17.30 μ.μ.).

12.00-13.00  Προσέλευση : Πρωινός καφές, συστάσεις, γνωριμία

13.00- 17.00 Εργαστήριο θεατρικού κλόουν: Ο clown έρχεται από μια άγνωστη μακρινή χώρα με μοναδικό σκοπό να μας χαρίσει γέλιο και ποίηση. Ζει με απλότητα κι αθωότητα, μέσα στην απόλυτη ελευθερία. Δεν ψάχνει την επιτυχία. Αντίθετα, αποδέχεται την αποτυχία και τη χρησιμοποιεί σαν εργαλείο για να προκαλέσει γέλιο.Ο clown αγαπά αληθινά χωρίς διακρίσεις και όρια.

Ο μοναδικός και ιδιαίτερος clown που κρύβεται μέσα στον καθένα μας θα μπορέσει να αποκαλυφθεί, όταν αφήσουμε την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας και ανοίξουμε την καρδιά μας. Όταν χωρίς έτοιμες σκέψεις και δεδομένα παραδοθούμε στο παιχνίδι με την ελαφρότητα και τη χαρά ενός παιδιού, για να προσφέρουμε ό,τι πιο φωτεινό και αγνό έχουμε μέσα μας: την καρδιά ενός clown .

Η Νάντια Καβουλάκου και ο Francisco Brito θα μας καθοδηγήσουν σε αυτή την μαγική διαδικασία.

13.00-17.00 Εργαστήριο Upcycling:  Η ομάδα upcycling «Fat Cuts» έχει φτιάξει στα Πετράλωνα ένα ολόκληρο παιδότοπο από σκουπίδια! Η διαγαλαξιακή τσιγγάνα Μόμο, οι Trashformers και οι υπόλοιπες επινοήσεις τους θα είναι μαζί μας τώρα στο κτίριο, όσο αυτοί θα μας μαθαίνουν πως να μεταμορφώνουμε φαινομενικά άχρηστα αντικείμενα.

 14.00- 17.30 Εργαστήριο “Που την είδες την τέχνη;”: Συχνά στεκόμαστε μπροστά σε ένα έργο σύγχρονης τέχνης απορημένοι. Τελικά τι είναι τέχνη; Ποιός μπορεί να μας το πει; Βαριά είναι αυτά τα ερωτήματα και αντί να τα απαντήσουμε λέμε να περάσουμε στην πράξη.

Η Μόνα Λίζα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι είναι αδιαμφισβήτητα τέχνη. Αλλά η pop art, η διαφήμιση και τα σοκολατάκια Τζοκόντα παρήγαγαν ένα σωρό άλλες Μόνες Λίζες – σύμβολα των εποχών που ακολούθησαν. Η Ελευθερία Σωτηροπούλου, εικαστικός και εκπαιδευτικός θα μας βοηθήσει να εξοικειωθούμε με τις εκδοχές του έργου. Κι αφού το έκαναν τόσοι και τόσοι, γιατί να μη φτιάξουμε κι εμείς τη δική μας Μόνα Λίζα;

23.00: Το Πάρτυ: O DogUnknown aka Nikolas Pene και οι λοιποί Meiners, ετοιμάζουν για εμάς μαγικά σετ !!!

Κυριακή 03.04.2016

Θα ξεκινήσουμε την ημέρα αυτή μάλλον αργά, έχοντας να ανακάμψουμε από το πάρτυ της προηγούμενης νύχτας (17.00 – 21.30 μ.μ.).

17.00-17.30 Προσέλευση

17.30-18.30 Παρουσίαση Communitism project :  Η ομάδα μας θα εξηγήσει για ποιο λόγο δημιουργήθηκε, ποιες είναι οι ανάγκες που θέλει να καλύψει μέσω της δράσης της και πως σκοπεύει να κινηθεί. Θα συζητήσουμε τις προκλήσεις της διατήρησης κτιρίων πολιτισμικής κληρονομιάς, και θα διερευνήσουμε πιθανούς τρόπους να τα διατήρήσουμε ενεργά.

18.30- 19.00 ΜONUMENTA : Εκπρόσωποι της δραστήριας Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας θα μας παρουσιάσουν την εκτενή καταγραφή των ιστορικών κτιρίων 19ου και 20ου αιώνα που εκπόνησαν στο κέντρο της Αθήνας μέσα στο χρόνο που πέρασε.

19.00- 21.00 Έκθεση και παρουσίαση των εργαστηρίων της προηγούμενης ημέρας. Τα έργα που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και οι δωρεές καλλιτεχνών που υποστηρίζουν το σκοπό μας, θα κληρωθούν στους επισκέπτες.

21.00- 22.00 Κλείσιμο: Το διήμερο θα λήξει με το gig του νεοσύστατου γκρουπ Muth Labben. Θα μπορέσουμε να συζητήσουμε περισσότερο για τις κοινές μας εντυπώσεις και τις ενδεχόμενες ιδέες που θα έχουν γεννηθεί.

****  Τα εργαστήρια δεν έχουν υποχρεωτικό κόστος συμμετοχής. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συνεισφέρει προαιρετικά το ποσό που επιθυμεί. Δηλώστε συμμετοχή στο communitism4art@gmail.com. ****

The first event of Communitism will be held on April 2-3, in a listed neoclassical building

located on the junction of 15 Paramythias street 15 &amp; 57 Salaminos street at Metaxourgio. It

consists of four parts: workshops, open discussion, exhibition and of course, a party.

Goals

The event will have introductory character to the idea and the building itself. We will invite

our local audience to the building, giving them the opportunity to discover and visualize its

revival.

The workshops will bring us into contact with the creative process, making us 'artists' for two

days. During Saturday participants will create and on Sunday they will exhibit their work

alongside artists who support our cause. Young artists will present their work. The open

discussion will be an opportunity to present the project and discuss maintenance issues of

cultural heritage buildings and how we can all contribute: owners, communities and state.

The party and the presentation of projects to be created, will have as a goal to raise funds so

that we can take the next steps

Programme

Saturday 02.04.2016

The three workshops will take place simultaneously, during the day, inside the building.

(12.00- 17.30).

12.00-13.00  Arrival time : Morning coffee, introduction, first contact

13.00- 17.00 theatrical clown workshop:  The clown comes from an unknown distant

country with the sole purpose to give us laughter and poetry. He leads a life of simplicity and

innocence, in absolute freedom. He is not looking for success. Instead, he accepts failure and

uses it as a tool to cause laughter. A clown truly loves without discrimination and

boundaries.

The unique and special clown that lies within each of us will be revealed when we let go of

the idea we have of ourselves and open our hearts. When, without thoughts already made

and previous information, we surrender to the game with lightness and the joy of a child, to

offer what is most bright and pure within us: the heart of a clown

Nantia Kavoulakou and Francisco Brito will guide us through this magical procedure.

13.00-17.00 Upcycling workshop:  the upcycling team «Fat Cuts» has created at Petralona

an entire playground made out of trash! The intergalactic gypsy called Momo, Trashformers

and the rest of their inventions will be at the building with us while “Fut Cuts” will be

teaching us how to transform seemingly useless objects.

14.00- 17.30 Workshop “Which art?”: Often we find ourselves standing perplexed in front

of a work of modern art. What is art after all? Who can say with certainty? These are hard

questions to answer so we’d better act.

The Mona Lisa by Leonardo da Vinci is undoubtedly art. But through pop art and advertising

a whole lot of other Mona Lisas have occurred-symbols of the times that followed.

Eleftheria Sotiropoulou, an artist and educator will help us get acquainted with Mona Lisa’s

various versions. And since that many people have done it before us: why don’t we create

our own Mona Lisa?

23.00: Party: DogUnknown aka Nikolas Pene and the rest of the Meiners will be giving us

magical DJ sets.

Sunday 03.04.2016

Recovering from last night’s party we will start this day rather late (17.00 – 21.30 p.m.).

17.00-17.30 Arrival time

17.30-18.30 Communitism project presentation : Our team will explain the reasons for its

creation, what are the needs that it wants to cover through its action and which will be its

future plans. We will discuss the challenges of maintaining cultural heritage buildings, and

explore possible ways to keep them active.

18.30- 19.00 ΜONUMENTA : Representatives of this active non-profit organization will

present a study held in Athens last year : an extensive record of historic buildings in the 19th

and 20th century

19.00- 21.00 Exhibition and presentation of the previous day’s workshops. The works of

art that were created on the previous dat and also the donations from artists that support

our cause, will be offered to the visitors via lottery.

21.00- 22.00 the ending : at the end of these 2 days there will be a live concert by the newly

found band Muth Labben. We will discuss more about our experiences from this event and

also see if any new ideas have been born through this process.

****  The workshops do not have a mandatory entrance fee. Each participant may optionally

donate the amount of their desire. For participations contact communitism4art@gmail.com.

****